Ramaderia bovina de raça llemosina. Animals nascuts i criats a la pròpia explotació en règim semi extensiu.

espai

El Mas Pratdevall és una explotació on la principal activitat és la producció de boví de carn. Els vedells i les vaques són tots nascuts a la finca i només s’aporta de tant en tant algun semental de l’exterior. La producció de la carn que s’elabora és produïda en la seva totalitat a l’explotació ubicada a la seva finca de la zona de Santa Pau, enclavada a l’interior del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb vaques de de raça llemosina. L’explotació consta de 150 ha de superfície agrària pertanyents a Pratdevall i Mas el Pla, tot dins del Parc Natural, amb un predomini pràcticament total de les pastures que s’utilitzen per a l’alimentació del bestiar boví de la finca. Mas Pratdevall és una explotació que forma part de Fet al parc.

Fet al Parc reuneix un conjunt d’agricultors i de ramaders que comparteixen una manera de treballar que incideix de manera positiva en la conservació d’un espai amb elevat interès natural. Els productes agroalimentaris obtinguts a partir de l’activitat que es desenvolupa en les explotacions que formen part de Fet al Parc arriben fins al consumidor.

espai