1. Marc

Aquesta política de privadesa estableix el compromís de VOLTA amb els seus clients, en matèria de protecció de dades personals, amb l'objectiu de reforçar i consolidar la seva relació de confiança i proximitat. Mitjançant aquest document procedirem a explicar qui és el responsable del tractament de les seves dades, les finalitats amb què tractarem la informació personal, així com les bases jurídiques i legitimació per al tractament de les dades que recaptem, explicant com utilitzem la informació per vostè subministrada, així com els diferents processos que hem instrumentat per garantir i protegir la seva privadesa. Així mateix, a través d'aquesta política de privadesa, VOLTA informa els seus clients sobre els tractaments que realitza amb les seves dades, així com els drets que els reconeix, com a titulars de dades personals. VOLTA actua en l'estricte compliment dels principis descrits en aquesta política, del Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de protecció de dades, RGPD) i de la legislació de protecció de dades aplicable, en totes les activitats de tractament de dades personals que siguin de la seva responsabilitat, i el nostre objectiu serà procedir a tractar les seves dades de manera lícit, lleial i transparent. VOLTA tracta dades personals a través de diversos mitjans operatius i tècnics que serveixen de suport a les activitats dels seus processos de negoci. Mitjançant la facilitació de la seva informació personal i fer ús del nostre lloc web, entenem que ha llegit comprensivament i ha comprès els termes relacionats amb la política de privadesa exposada.

a. Objectius

La política de privadesa, com a instrument de comunicació, té com a principals objectius:

- reforçar i consolidar la relació de confiança i proximitat de VOLTA amb els seus clients; - demostrar transparència en el tractament de dades personals realitzats per VOLTA; - informar als clients dels seus drets, com a titulars de dades personals, i de com poden exercir-los; - informar els clients sobre les responsabilitats de VOLTA a qui poden sol·licitar l'exercici dels seus drets, o aclarir com són tractats les seves dades personals;

b. Marc d'aplicació

La política de privadesa s'aplica, exclusivament, al tractament de dades personals realitzats per VOLTA, en el context de les finalitats previstes. A efectes d'aquesta política de privadesa, es considera dada personal tota i qualsevol informació referent a una persona física identificada o identificable. És identificable el client que pugui ser identificar directament o indirectament, concretament per mitjà d'un número d'identificació o a través de característiques específiques de la seva identitat física, fisiològica, genètica, cultural o social.

c . Consideracions sobre el responsable del tractament

Per a la seva correcta comprensió la definició del responsable del tractament ve definida en el Reglament General de protecció de dades, sota la següent definició: "persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que només o conjuntament amb altres determini els fins i mitjans del tractament". El responsable del tractament de les seves dades és la següent societat:

- raó social: Maccion Lean Solutions S.L.

- domicili social: Carrer Josep Uro nº1, de Sant Salvador de Guardiola (08253), província de Barcelona, a Espanya

- CIF: B-66663634

2. Política de privadesa

a. El nostre compromís

La protecció de les seves dades personals és una prioritat per VOLTA.

Assumim el compromís de només tractar les dades personals que siguin estrictament necessaris, per prestar-li el millor servei i li garantim transparència en la informació i aplicació de les millors pràctiques, en el domini de la seguretat i de la protecció de dades personals. Sempre que les seves dades personals els tractin entitats contractades, VOLTA exigirà que aquestes entitats presentin el mateix nivell de garantia de privadesa i seguretat en matèria de protecció de dades personals.

Volem merèixer la seva confiança i que senti que les seves dades personals estan segurs amb nosaltres, ja que estarem sempre compromesos a protegir la seva privadesa, i assumim, amb gran serietat i obstinació, les nostres responsabilitats pel que fa a la protecció de les seves dades personals .

Sempre que tingui qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades personals, estarem disponibles per ajudar-lo, mitjançant l'email penedes@volta.cat.

b. Quines dades personals fem servir i per a què els fem servir?

VOLTA assumeix el compromís de només tractar les dades personals estrictament necessaris per a cada procés.

c . Amb quina finalitat recaptem les seves dades de caràcter personal?

Amb la finalitat de gestionar la prestació del servei requerit, facilitar la millora del servei sol·licitat, que com a client espera de nosaltres, demanar informació personal que vostè ens facilita a través dels formularis disposats en el nostre lloc web, correu electrònic, o altres mitjans per vostè elegits, com el telèfon mòbil. La informació generalment que vostè ens facilita és: Nom i cognom, domicili, DNI, data de naixement, correu electrònic, telèfon de contacte, i dades necessàries per a realitzar el pagament del producte o el lliurament del mateix.

A continuació, se'n detallen les principals finalitats:

- gestionar la prestació del servei requerit i facilitar la millora del servei sol·licitat.

- facilitar al client el pagament de qualsevol producte o servei ofert.

- facilitar al client el lliurament del producte, així com la gestió d'enviament i devolucions.

- compliment d'obligacions legals, incloent no de forma limitada la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de Prevenció del blanqueig de capitals.

- donar resposta i canalitzar qualsevol sol·licitud d'informació, suggeriment de millora o reclamació que vostè pugui sol·licitar-nos.

- Mantenir-lo informat sobre els nostres productes, serveis i novetats.

d. Quina és la legitimació per al tractament de la informació personal per vostè aportada?

El tractament de les seves dades personals estarà basat en la legitimació següent:

- amb la finalitat de complir un contracte i / o relació comercial.

- per al compliment de diferents obligacions legals que són d'obligat compliment per VOLTA.

- per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, millora dels nostres serveis, gestió de les seves sol·licituds d'informació, reclamacions, així com gestió del frau.

e. Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Només conservem les seves dades personals durant el temps estrictament necessari per complir els objectius anteriorment esmentats, dins dels límits legals. Mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de dades.

Finalitzat el termini de conservació establert, VOLTA es compromet a eliminar, destruir, o bloquejar tècnicament les seves dades personals. En aquests supòsits sempre es mantindrà la seva informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús ni efectuar cap tractament, mentre pugui ser necessària aquesta informació mínima bloquejada per a l'exercici de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament , que hagi de ser atesa i per la raó sigui necessari procedir a la seva recuperació. En general, VOLTA conservarà dades de transaccions durant un període de 10 anys; aquest termini ve definit per Llei, així com el termini màxim acceptable de vida útil dels nostres equipaments.

f. Amb qui podem compartir les seves dades personals?

Amb els venedors, logístics i punts de recollida. Aquestes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per implementar el servei sol·licitat. VOLTA els exigeix que mantinguin absoluta confidencialitat de la seva informació i no podran utilitzar la seva informació personal per a cap altra finalitat.

Transmetrem les seves dades personals a l'Autoritat Tributària, per requeriment legal, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

VOLTA no comparteix, en cap cas, les seves dades personals amb altres empreses o marques, per a altres finalitats comercials.

g. Quina informació recaptem quan visita el nostre lloc web?

A VOLTA recaptem i emmagatzemem informació personal molt limitada, bé sigui perquè vostè com a interessat facilita la informació de forma activa, o es trobi navegant en la nostra lloc web. Es recava l'adreça de protocol IP, del seu dispositiu, també dades sobre el programa que està utilitzant com a navegador, el seu sistema operatiu, la data i hora de l'accés, l'adreça web per la qual ha accedit al lloc web.

Li informem que la informació s'utilitza per conèixer la resiliència tècnica dels nostres sistemes pel que fa al trànsit, el temps de càrrega del nostre web o el nombre de visitants. És una eina per verificar en temps real el correcte funcionament del nostre servei lloc web, amb la finalitat de millorar el seu rendiment i oferir en tot moment un millor servei als nostres usuaris.

h. Quins són els seus drets i com podrà exercir-los?

Li informem que vostè té dret a exercir el control ple de la informació personal que recaptem, de manera que aquesta informació sempre sigui comunicada a VOLTA de forma lícita i veraç. Per norma, el titular de dades personals té els següents drets, en matèria de protecció de dades: Dret d'accés, dret de rectificació, dret de supressió, dret de limitació, dret de portabilitat, dret d'oposició i dret de no quedar subjecte a decisions automatitzades. En els casos en que hi hagi prestat consentiment per determinat tractament de les seves dades personals, podrà retirar-lo en qualsevol moment. Per exercir qualsevol d'aquests drets, haurà de fer-ho a través de l'email penedes@volta.cat. Podrà exercir els seus drets sense cap cost i té dret a rebre una resposta en els terminis establerts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

VOLTA analitzarà acuradament les peticions i avaluarà la seva legitimitat i pertinència, i es compromet a donar resposta en temps oportú. Si cal, el titular de dades personals podrà, així mateix, presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de protecció de dades: www.aepd.es, quan per exemple no estigui satisfet amb la resposta atorgada al seu exercici de dret.

i. Cookies (Galetes)

VOLTA usa, en els seus llocs web, galetes que permeten millorar l'acompliment i l'experiència de navegació dels nostres usuaris, el que incrementa, d'una banda, la rapidesa i eficiència de resposta i, de l'altra, elimina la necessitat d'introduir repetidament la mateixa informació. Col·locar galetes no només ajuda a que els llocs web reconeguin el dispositiu de l'usuari en la següent visita, sinó que també serà imprescindible per al seu funcionament. Les galetes que usa VOLTA, en tots els seus llocs web, no recullen informació personal que permeti identificar l'usuari; només guarda informació general, concretament la forma i el lloc d'accés de l'usuari, i com fa servir els llocs web. Les galetes només retenen informació relacionada amb les preferències de l'usuari.

- Cookies de sessió: Són galetes temporals que romanen a l'arxiu de galetes del navegador fins que aquest abandoni la pàgina web, de manera que no queda cap registre al disc dur de l'usuari. La informació que recullen aquestes galetes serveix per analitzar patrons de trànsit del lloc web. Això ens permet millorar el contingut i la facilitat d'ús del lloc web.

- galetes d'anàlisi: Són les que, tan tractades per nosaltres com per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris, i mesurar i analitzar estadísticament com els usuaris utilitzen el servei que s'ofereix. Examinem la seva navegació al nostre lloc web, amb l'objectiu de millorar el subministrament de productes o serveis que li oferim.

- galetes publicitàries: Són les que, tan tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar d'una forma més eficaç l'oferta d'espais publicitaris que poden existir al lloc web, i poden analitzar els seus hàbits de navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

j. Com protegim les seves dades personals?

Assumim, en matèria de seguretat de la informació, el mateix compromís de millora contínua pel qual ens guiem en la nostra activitat diària, inclosos controls tecnològics, mesures administratives, tècniques, físiques i procediments que garanteixin la protecció de les seves dades personals, que impedeixen el seu ús indegut, l'accés i la divulgació no autoritzada, la seva pèrdua, la seva modificació indeguda o inadvertida, o la seva destrucció no autoritzada. 

k. Actualitzacions a aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa pot revisar-se o actualitzar-se, i es divulgarà per mitjà del nostre lloc web. VOLTA es reserva el dret de revisar i actualitzar aquesta política de privadesa, almenys cada sis (6) mesos, o quan es produeixi qualsevol modificació en els nostres processos o sigui d'aplicació qualsevol normativa concordant en matèria de protecció de dades. En cas que comptem amb la seva adreça de correu electrònic, li enviarem complerta informació sobre els canvis que ocorrin en aquesta política de privadesa. Sempre que sigui legalment necessari procedirem a renovar el seu consentiment, perquè ens confirmi que vostè és conforme i atorga el seu consentiment amb els canvis o actualització efectuada.

La informació d'aquesta política de privadesa ha estat actualitzada el 18 d’agost del 2021.

l. Contacte

En el cas que l'usuari o interessat tingui qualsevol tipus de consulta, suggeriment o comentari, sobre com fem servir la seva informació personal, pot enviar un correu electrònic, a l'adreça de correu electrònic penedes@volta.cat