Ramaderia avícola de pollastres de raça penedesenca.

espai

L’explotació Rocanegra es dedica a l’activitat d’aviram de raça penedesenca per a l’obtenció de carn, la qual es porta a terme en règim de producció semi-extensiu. Es disposa de galliners amb una part superfície coberta i una part de patis. Els pollets són entrats a una edat màxima d’1 dia i porten a terme a l’explotació tot el seu procés de creixement fins al moment de sacrifici. L’explotació ramadera està certificada pel CCPAE en producció ecològica. Rocanegra és una explotació que forma part de Fet al parc.

Fet al Parc reuneix un conjunt d’agricultors i de ramaders que comparteixen una manera de treballar que incideix de manera positiva en la conservació d’un espai amb elevat interès natural. Els productes agroalimentaris obtinguts a partir de l’activitat que es desenvolupa en les explotacions que formen part de Fet al Parc arriben fins al consumidor.

espai