¡Benvingut a VOLTA! Gràcies per participar en una forma de consum on tots els actors surten beneficiats, des del productor fins al consumidor i al mateix temps minimitzar la teva petjada ambiental. Pel bon funcionament de la comunitat, necessitem que segueixis les regles i termes i condicions proposades.

-

Apartat I - condicions Generals de volta.cat

-

1. Objecte

El present document té per objecte establir les condicions Generals d'ús i les condicions Generals de venda i informació relativa als contractes celebrats a distància a la pàgina web www.volta.cat (d'ara endavant "VOLTA"), i de tots els seus subdominis, Als que al·ludeix la Llei 34/2002 de serveis de la Societat de la informació i de Comerç electrònic en l'àmbit de la compravenda de béns i serveis. El domini www.volta.cat és titularitat de Maccion Lean Solutions S.L., amb domicili social al Carrer Josep Uro nº1, de Sant Salvador de Guardiola (08253), província de Barcelona, a Espanya. CIF: B-66663634.

VOLTA posa a disposició dels usuaris, la possibilitat de realitzar compres de productes directament a tercers (d'ara endavant "venedors") a través de "Marketplace VOLTA". En l'àmbit de Marketplace, la compra de productes és realitzada directament entre el consumidor i els venedors.

VOLTA es reserva el dret a modificar les condicions Generals d'ús i les condicions Generals de venda per adequar-les a la legislació vigent aplicable en cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat.

Tant la navegació per les pàgines del domini www.volta.cat i dels seus subdominis, com la compra de qualsevol producte suposen l'acceptació de les condicions Generals d'ús i de les condicions Generals de venda descrites en aquesta pàgina. La venda només serà aplicable en cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat.

2. Condicions d'ús de volta.cat

L'edat mínima per poder realitzar compres a volta.cat serà de 18 anys i haurà de complir el que disposa la legislació aplicable.

volta.cat pot posseir enllaços a altres webs (dels venedors, punts de recollida o impulsors), les quals podran contenir informacions / eines útils pels usuaris. Els presents termes i condicions de volta.cat no són aplicables als webs de tercers. En els casos en què l'usuari visiti un web extern, redireccionat a partir de volta.cat, haurà de tenir coneixement i acceptar els termes i condicions i la política de privadesa del mateix.

3. Modificació dels presents termes i condicions de volta.cat

VOLTA, es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, els continguts mostrats a volta.cat, els seus serveis i els presents termes i condicions. Aquestes modificacions seran sempre executades per tal de millorar l'experiència d'ús i els serveis oferts. Els consumidors, venedors, logístics o punts de lliurament en cas de no estar d'acord amb les mateixes, poden cessar en la utilització de volta.cat.

4. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda a volta.cat i els seus subdominis, són propietat de VOLTA i el seu ús, reproducció, còpia i divulgació per tercers dels seus logos, textos, imatges, vídeos o qualsevol altra propietat intel·lectual, està subjecte a autorització prèvia per VOLTA per a tal efecte.

El consumidor ha de complir les condicions contractuals aplicables als productes comercialitzats el volta.cat, particularment pel que fa a utilització de drets intel·lectuals, d'autor, dades personals i drets que regulen les còpies, reproducció i cessió, Etc. VOLTA no es fa responsable de l'ús indegut que es derivi d'aquests productes.

Sense perjudici del que disposa anteriorment, en l'àmbit de Marketplace de VOLTA, els continguts i informació relativa als productes i les seves característiques, són facilitades pels propis venedors, sent de la seva sencera responsabilitat. VOLTA és aliè al contingut i informació que els venedors mostren als seus consumidors actuant, en aquest cas, com a plataforma de compres online pel que fa als productes comercialitzats per aquests.

5. Informació productes, preus

5.1 informació de productes

VOLTA mostra la informació i característiques essencials dels productes, que han estat facilitades pels venedors o per tercers, imatges i vídeos que il·lustren els productes comercialitzats, en rigorós respecte i seguint els estàndards del mercat, transmetent-ho de forma clara als consumidors , a la pàgina de cada producte i / o servei ofert

5.2 informació de preus

El preu total de cada article o servei, incloent taxes i impostos, estarà indicat de forma clara a la pàgina de producte, així com els costos d'enviament, o qualsevol altre càrrec que sigui d'aplicació.

El preu i les condicions de venda dels productes de Marketplace, així com la realització del transport i els seus respectius costos i zones geogràfiques de lliurament, són de sencera responsabilitat dels respectius venedors, logístics i punts de recollida. El client serà informat prèviament a la realització i confirmació de la comanda.

En els casos en què aquest error sigui desproporcionat, irrisori i s'hagués realitzat comanda de compra, aquest serà anul·lat i el consumidor informat en el moment en què sigui detectat tal error.

Els preus de venda al públic dels productes oferts pels venedors, així com les condicions de venda, són de responsabilitat exclusiva d'aquests d'acord amb el descrit en l'apartat II d'aquest document.

6. Creació d'un compte d'usuari el volta.cat

Per accedir a tots els avantatges d'usuari de la botiga volta.cat, així com per poder realitzar una comanda, cal crear un compte d'usuari a través del corresponent formulari electrònic, indicant les dades personals i seguint les instruccions indicades en cada pas.

Posteriorment al registre, l'usuari podrà procedir a realitzar la compra o confirmar la comanda.

7. Mitjans de pagament

VOLTA, posa a disposició dels usuaris la plataforma de pagament MangoPay.

Aquí es poden trobar els seus Termes i condicions de MangoPay.

-

Apartat II - condicions de compra, venda, distribució i lliurament en el Marketplace VOLTA

-

1. Introducció

VOLTA posa a disposició a volta.cat, un mercat en línia (denominat "Marketplace VOLTA"), que permet als consumidors, majors de 18 anys (que compleixin amb el que disposa la legislació aplicable), després de registrar-se i crear un compte en línia, adquirir productes a venedors externs a VOLTA, a preus i condicions establertes pels propis venedors. Aquesta compra és realitzada amb la intermediació de VOLTA, que posa a disposició el “site” i facilita una passarel·la de pagament cap al venedor.

S'entén per "productes" qualsevol bé físic comercialitzat pels venedors del Marketplace.

S'entén per "venedors" les persones o col·lectius prèviament autoritzats per VOLTA, que ofereixen els seus productes per a la venda en el Marketplace de VOLTA.

S'entén per "punts de recollida" les persones o col·lectius prèviament autoritzats per VOLTA, que ofereixen els seus espais per a la recollida dels productes als venedors.

S'entén per "logístics" les persones o col·lectius prèviament autoritzats per VOLTA, que ofereixen els seus serveis logístics als venedors.

2. Funcionament de Marketplace VOLTA

Marketplace de VOLTA, permet als seus consumidors, consultar i comprar productes comercialitzats pels venedors a volta.cat.

En el seu compte d'usuari VOLTA, el consumidor podrà també consultar l'històric de compres realitzades en el Marketplace.

VOLTA no assumeix la posició d'agent / distribuïdor / representant dels venedors, ni de revenedor dels productes oferts pels venedors per mitjà de Marketplace VOLTA.

Els productes anunciats i venuts en Marketplace de VOLTA, són de sencera responsabilitat dels venedors, en particular pel que fa a la seva propietat, qualitat, seguretat, origen, garantia i compliment de la legislació aplicable.

3. Consumidor

El consumidor podrà realitzar compres en el Marketplace, posteriorment a la creació d'un compte d'usuari el volta.cat.

4. Productes i condicions de venda

En l'àmbit del Marketplace, VOLTA no assumeix la responsabilitat de la informació continguda respecte als productes del Marketplace.

El preu s'indica en euros (€) i inclou totes les taxes i impostos aplicables. 

VOLTA no es responsabilitza en cas d'error informàtic, manual, tècnic o qualsevol altre origen, que causi una alteració substancial no prevista en el preu de venda al públic que estigui publicat en volta.cat, per tant, en els casos en què aquest sigui desorbitat o manifestament irrisori, el preu de compra serà considerat invàlid i anul·lat, sent comunicat al consumidor en la major brevetat.

5. Compra

El procés de compra a Marketplace VOLTA, té lloc de forma autònoma pel consumidor el volta.cat.

Posteriorment a la realització del pagament, VOLTA enviarà al consumidor un email amb la corresponent informació.

Les comandes han de ser confirmades pels venedors. En cas de no poder satisfer la comanda i no es pugui reemplaçar, l'import pagat serà reemborsat al consumidor.

L'expedició i lliurament de les comandes és responsabilitat dels respectius venedors, logístics i punts de recollida.

6. Celebració del contracte de compravenda entre consumidor i venedor

El contracte de compravenda entre consumidor i venedor, se celebrarà condicionat a la disponibilitat d'estoc.

VOLTA no assumeix cap responsabilitat derivada de les transaccions dutes a terme entre el consumidor i els venedors, en els productes venuts o la respectiva garantia i assistència posterior.

7. Facturació

L'emissió de la factura relativa a la compra efectuada a Marketplace és sencera responsabilitat del venedor. La factura serà emesa per aquest, d'acord amb els preceptes i altres requisits fiscals que estiguin en vigor en cada moment.

8. Planificació i confirmació de preparació

L'expedició i lliurament de les comandes de Marketplace, serà de sencera responsabilitat dels respectius venedors i logístics i punts de recollida del Marketplace.

És responsabilitat del logístic planificar la distribució de les comandes. Venedor i logístic acordaran els detalls específics de la distribució dels productes, sempre complint la data de lliurament compromesa amb el consumidor.

És responsabilitat del venedor preparar els productes perquè siguin distribuïts pel logístic. El venedor haurà d'executar l'acció de "preparat" quan hagi preparat els productes i estiguin llestos per ser recollits. Mitjançant aquesta acció el venedor confirma que els productes estan en perfecte estat.

9. Distribució i lliurament

És responsabilitat del logístic realitzar la distribució de les comandes recollint-los en els punts acordats amb els venedors i lliurant-los en els punts de recollida indicats pels consumidors. 

Una vegada els productes siguin recollits pel logístic, aquest haurà d'executar l'acció de "recollit". Mitjançant aquesta acció el logístic confirma que els productes estan en perfecte estat.

Una vegada els productes siguin lliurats pel logístic, aquest haurà d'executar l'acció de "lliurat". Mitjançant aquesta acció el logístic confirma que els productes estan en perfecte estat.

VOLTA no intervé en els processos de lliurament, només proporciona la plataforma tecnològica, no assumint cap responsabilitat per l'estat o termini de lliurament d'aquestes comandes, sent aquesta responsabilitat dels venedors, logístics i punts de recollida.

10. Punts de recollida

El consumidor tindrà a la seva disposició l'opció de recollir les seves comandes en un punt de recollida.

VOLTA no realitza la revisió o confirmació del contingut ni l'estat de les comandes de Marketplace, eximint de cap responsabilitat sobre les condicions dels mateixos.

Quan el consumidor es compromet a retirar les seves comandes en el punt seleccionat, dins del dia i hora seleccionat en el moment de la compra.

El punt de recollida haurà d'executar l'acció de "lliurat" quan hagi lliurat els productes al consumidor. Davant la presencia del consumidor. Mitjançant aquesta acció el punt de recollida confirma que els productes estan en perfecte estat.

11. Disconformitat en el moment de la recepció

En el cas de comandes que no siguin lliurats al consumidor, arribin danyats o sense conformitat amb la informació prestada pels venedors en el moment de la compra, el consumidor té dret a reclamar als respectius venedors.

La devolució dels productes és responsabilitat del consumidor i d'acord amb el que estableixi el venedor, i no és possible el dret de desistiment quan els productes es puguin deteriorar o caducar en un curt termini de temps. Tampoc no podrà exercir aquests drets després del lliurament quan ho impedeixin raons d'higiene o protecció de la salut. VOLTA no intervé en el procés de devolució. El consumidor ha de gestionar, directament amb els venedors, la devolució dels productes.

Els litigis seran resolts directament entre el consumidor i els venedors.

12. Reemborsaments

El reemborsament dels pagaments es realitzarà en el mateix mitjà de pagament utilitzat per realitzar la compra, posteriorment a la confirmació per part dels venedors de la recepció dels productes retornats en conformitat amb les condicions de devolució.

VOLTA, intervé únicament en els processos de reemborsament, fins a un termini màxim de 45 (quaranta-cinc) dies a comptar des del moment de la compra. Passat aquest termini, VOLTA no serà responsable ni podrà intervenir, havent de ser el consumidor el que es dirigeixi de forma particular als venedors per tractar qualsevol qüestió relacionada amb els reemborsos.

13. Contactes

En l'àmbit de Marketplace VOLTA, els contactes s’hauran de realitzar sempre directament des del formulari en l'apartat del menú principal "CONTACTEU-NOS".

14. Litigis

VOLTA, no és part del contracte de compra i venda celebrat entre els venedors i el consumidor. D'aquesta manera, els litigis hauran de ser resolts directament entre el consumidor i els venedors, podent eventualment VOLTA, exercir d'intermediari en la resolució dels mateixos a través de l'eina de missatges posada a disposició en Marketplace. No obstant això, VOLTA no assumirà cap responsabilitat derivada del consumidor, per ser part de la relació contractual entre el consumidor i el venedor.

15. Responsabilitat

VOLTA, no es responsabilitza de la utilització indeguda del Marketplace per part del consumidor o per qualsevol error de part del procés de compra, ni per factors imputables a tercers.

VOLTA no es responsabilitza de continguts i informació disponibles a les pàgines dels venedors, logístics i punts de recollida de Marketplace, ja que són de sencera responsabilitat d'aquests.

VOLTA no es responsabilitza per les vendes realitzades per mitjà de Marketplace, de manera que, qualsevol reclamació relativa a la compra, es redirigirà als venedors, els quals hauran d'assumir la responsabilitat sobre els contractes de compra i venda realitzats entre el consumidor i el venedor.

El consumidor es fa responsable de la utilització que fa de Marketplace VOLTA, en particular de la informació que proporciona sobre la compra.

-

Apartat III - remuneració

-

1. Remuneració logístics

Per defecte, a canvi dels serveis descrits en l'apartat II, el logístic rebrà una comissió del 10% de la base imposable dels ingressos de venda dels productes que els venedors han venut als seus consumidors a través del Marketplace i el logístic hagi planificat i distribuït.

Aquesta comissió anirà a càrrec dels venedors interessats i es liquidarà a través de MangoPay. Venedors i logístics poden acordar una altra forma i percentatge de remuneració. 

En el supòsit de cancel·lació de venda o declaració de no lliurament dels productes, el logístic no té dret a la seva comissió

2. Remuneració VOLTA

A canvi de proporcionar la plataforma de venda i passarel·la de pagament als venedors, VOLTA rebrà una comissió del 10% de la base imposable dels ingressos de venda dels productes que els venedors han venut als seus consumidors a través del Marketplace.

Aquesta comissió inclou totes les despeses relacionades amb el Servei de pagament i es liquidarà a través de MangoPay.

Addicionalment, els venedors podran haver d'abonar una subscripció mensual a VOLTA en concepte d'accés i manteniment a l'eina VOLTA. Aquest import dependrà de cada realitat.

3. Revisió de les remuneracions

Les remuneracions esmentades en els punts anterior poden estar subjectes a revisió per part de VOLTA.

Els venedors, logístics i punts de lliurament seran informats d'aquests canvis per VOLTA per qualsevol mitjà útil escrit (i en particular per correu electrònic) almenys 30 (trenta) dies abans de l'entrada en vigor de les noves tarifes.

Els venedors, logístics i punts de lliurament que no acceptin els nous preus han de deixar d'usar el Marketplace. Altrament, es considerarà que els han acceptat. "

-

Apartat IV - política relativa a dades personals

-

1. Dades personals tractades per VOLTA

La responsabilitat del tractament de les dades personals del consumidor a volta.cat, pertany a Maccion Lean Solutions S.L., tal com s'indica en l'apartat I. El consumidor, també podrà contactar amb VOLTA a la direcció d'email garrotxa@volta.cat si requereix més informació.

El tractament de les dades personals del consumidor en l'àmbit del compte en línia, té com a objectiu facilitar al consumidor l’accés al seu històric de compres, identificar les preferències potencials de consum, incloent la definició de perfils de compra, tenint com a base l'històric de compres online. La predicció de les preferències de consum i la identificació de perfils ajuda en l'elaboració d'accions de màrqueting personalitzades, vendes personalitzades, comunicació prèvia de campanyes que són previsiblement d'interès pel consumidor, que poden atribuir-se i comunicar-se automàticament, així com optimitzar la gamma de productes disponibles en línia.

Per exemple, un consumidor que mostra preferències per a certes classes de productes pot rebre comunicacions de campanya per a productes d'aquestes categories, i aquestes comunicacions poden anticipar-se al públic en general. D'altra banda, l'ús de volta.cat permetrà a VOLTA adaptar la seva oferta als productes més buscats pels consumidors.

Amb aquesta finalitat, VOLTA sol·licitarà el consentiment del consumidor per al processament de les seves dades personals.

També es podran realitzar auditories per salvaguardar l'interès de VOLTA a garantir la seguretat informàtica, la detecció de fraus o respondre a les notificacions de les autoritats oficials.

Durant la navegació per volta.cat, VOLTA podrà accedir i emmagatzemar informació de navegació d'acord amb la política de galetes disponible aquí.

2. Dades tractades en Marketplace

Les dades personals del consumidor només seran tractats pel venedor, logístic i punt de recollida dins de Marketplace per a l'execució i gestió de l'acord de compra, inclòs el seu pagament, entre el consumidor i els venedors. VOLTA també tracta les dades personals del consumidor dins de Marketplace per a la gestió de pagaments, l'historial de compres i/o la factura del venedor, si aquest el genera de forma digital per al consumidor, així com per a la seva avaluació.

El venedor, logístic i punt de recollida han acceptat els termes i condicions, de conformitat amb els quals s'ha garantit el compliment de les normes aplicables pel que fa a la protecció de dades personals. En cap cas VOLTA transmetrà dades diferents als relacionats amb el procés de compra.

L'exercici dels drets de protecció de dades personals relacionats amb la compra i venda en el Marketplace, ha d'exercir-se amb el venedor, logístic i punt de recollida sense perjudici que el consumidor pugui exercir de forma autònoma els drets amb VOLTA pel que fa a l'administració del seu compte en línia.

3. Destinataris de les dades de caràcter personal

VOLTA només transmet les dades personals del consumidor a l'Autoritat Tributària i altres entitats que puguin necessitar rebre'ls, derivat de les obligacions legals o per complir amb l'acord de compra i venda, amb els venedors de Marketplace.

4. Termini de conservació de les dades personals

VOLTA eliminarà les dades personals relacionades amb les transaccions realitzades pel consumidor a volta.cat, 10 (deu) anys després de la data de l'última transacció. El període esmentat correspon al període obligatori per mantenir els documents comptables.

Si cancel·la el seu compte d'usuari o retira el seu consentiment, VOLTA eliminarà les dades un mes després que expressi la seva intenció de cancel·lar-lo. En aquest cas, VOLTA només conservarà les dades de les transaccions a efectes fiscals durant el període previst per la llei.

5. Drets del consumidor

El consumidor té els següents drets, en el camp de la protecció de dades personals: Dret d'accés, dret de rectificació, dret d'eliminació, dret de limitació de tractament, dret de portabilitat, dret d'oposició i el dret a no estar subjecte a decisions automatitzades. Aquests drets, podran exercir-se d'acord amb les lleis i reglaments aplicables.

Per als tractaments pels quals ha donat el seu consentiment, pot revocar el tractament en qualsevol moment enviant un correu electrònic a la direcció de email garrotxa@volta.cat.

Com a titular de les dades personals, el consumidor pot exercir els drets d'accés, rectificació i limitació del consentiment, enviant un correu electrònic a la direcció d'email garrotxa@volta.cat i pot, presentar una queixa davant la Comissió Nacional de protecció de dades (CNPD).

-

Apartat V - Llei aplicable en matèria de resolució de litigis

-

1. Legislació aplicable

Els presents termes i condicions i qualsevol contracte que pugui celebrar-se en virtut d'ells, es regeixen per la normativa espanyola.