Imaginem els següents actors:

6 Cellers de diferents zones de Catalunya (c1, c2, c3, c4, c5 i c6).

3 establiments a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (e1, e2 i e3) 

Si aquests 6 cellers comercialitzen els seus vins a l'Area Metropolitana de Barcelona es crearan sinèrgies logístiques. Les més evidents poden ser simplement entre dos cellers (c1 i c6), (c3 i c4) i (c5 i c6) però també poden aparèixer sinèrgies entre diferents zones.

espai

Després de la "màgia" d'una venda, apareix una necessitat logística.

En el video exemple, veiem que un consumidor adquireix 12 ampolles de vi DO Terra Alta del Celler 1 (c1) i escull l'Establiment 1 (e1) com a Punt de recollida, situat a Barcelona. Aquest fet genera una necessitat logística ja que aquesta comanda ha de viatjar de c1 fins a e1.

espai

Només fan falta dos actors per trobar sinèrgies.

Si el Celler 6 (c6), geogràficament a prop de c1, realitza una venta a Barcelona, apareix una altra necessitat logística. Dotze ampolles, novament de la DO Terra Alta, han de viatjar de c6 a c2. VOLTA facilitarà la coordinació entre c1 i c6 per trobar una sinèrgia logística i evitar un viatge.

espai

Es crea la VOLTA i s'assignen les comandes: a omplir la furgo!

VOLTApp facilitarà la coordinació entre c1 i c6 es coordinaran per estalviar un viatge de la DO Terra Alta fins a Barcelona. S'assignarà voltador i furgoneta... una setmana cada un?

espai

El dia de la VOLTA: el "temps real" i la digitalització al servei dels petits elaboradors

El dia de la VOLTA, el celler c1 que aquesta setmana actuarà com a Voltador només haurà de seguir la ruta que VOLTApp li indica.